Statkraft Södra Vindkrafts miljardsatsning rämnar
(Montel) Statkraft Södra Vindkraft har beslutat att avbryta de fortsatta planerna för att bygga vindkraft i Sverige i tio av bolagets elva projekt motsvarande upp till 373 MW, bekräftar man för Montel. Nu ska en försäljningsprocess av den tänkta miljardinvesteringen inledas.
”Vi har fått förfrågningar från ett flertal aktörer och diskussioner förs”, skriver Johan Boström, ansvarig för vindkraftsutvecklingen i Sverige på Statkraft.

Om projekten inte går att sälja så ska de avvecklas och stängas, samtidigt som arrendeavtal med markägare sägs upp, enligt bolaget.

Totalt handlar det om upp till 373 MW vindkraft i de tio projekten, där flera av dem redan sedan tidigare stoppats i avvaktan på bättre marknadsförutsättningar, vilket Statkraft redan kommunicerat.

”Det tidigare beskedet handlade om att inte investera eget kapital i nya vindkraftsprojekt. Detta beslut handlar om att stoppa utvecklingen av vissa specifika projekt på grund av att lönsamheten i dessa projekt inte är tillräckligt attraktiv”, skriver Johan Boström.
...

To read the full story and get access to all of Montel's news coverage, please log in or sign up for a free trial.

 

Anton Tigerstedt
anton@montel.no
10:46, Tuesday, 10 October 2017


EVENTS
Montel energy calendar
JOBS
Top energy jobs